För världens alla ungdomar
Erasmus+ Youth in Action

Arbete, färdigheter, utbildning och deltagande. Youth in Action-projekten leder Europa mot målen i programmet Erasmus+.

Utgivningsår: 2014

ISBN:
978-951-805-637-2 (tryckt)
978-951-805-638-9 (PDF)

Typ av publikation: Broschyr

Publikation: För världens alla ungdomar (pdf)