Fakta Express1B/2017: Nya idéer och perspektiv för vardagligt skolarbete

Erfarenheter av hur lärares Erasmus+ -fortbildningsperioder påverkar finländska grundskolor och gymnasier

Europeiska unionens program Erasmus+ finansierar projekt som omfattar bl.a. elevers, studerandes och lärares utlandsperioder. För lärare vid grundskolor och gymnasier innebär perioderna fortbildning utomlands.

Programmet betonar att fortbildningsprojekten ska planeras utifrån skolans egna behov. På så sätt gagnar projektet inte bara en enskild lärare, utan hela skolan och påverkar skolans arbetskultur. Fortbildningen ska vidare sammanhänga med läroplanen och med skolans verksamhetsstrategi och utveckling.

Finland deltog 2016 i en utredning av hur väl programmets mål förverkligas i skolornas fortbildningsprojekt och hur projektens effekter syns i skolans arbete. I detta nummer av Fakta Express presenteras våra nationella resultat.

Utredningen analyserar fortbildningsprojektens inverkan ur såväl lärares och rektorers som även elevers och föräldrars perspektiv. Materialet samlades med en enkät och intervjuer.

6 s.

Utgivningsär: 2017

ISSN: 2242-296X

ISBN: ISBN 978-952-13-6345-0

Typ av publikation: Utredning

Publikation: Fakta Express1B/2017: Nya idéer och perspektiv för vardagligt skolarbete. Erfarenheter av hur lärares Erasmus+ -fortbildningsperioder påverkar finländska grundskolor och gymnasier (pdf)