Fakta Express 3B/2016: Skolorna har allt mer internationell verksamhet. Statistik över grundskolornas och gymnasiernas internationella verksamhet läsåret 2015-2016

I det här numret av Fakta Express presenteras landsomfattande statistik över grundskolornas och gymnasiernas internationella verksamhet läsåret 2015–2016. Datainsamlingen på våren 2016 kartlade elevers och lärares internationella mobilitetsprojekt samt skolans övriga internationella verksamhet, det vill säga internationalisering hemma.

6 s.

Utgivningsär: 2016

ISSN: 2242-296X

ISBN: 978-951-805-715-7 (pdf)

Typ av publikation: Utredning

Publikation: Fakta Express 3B/2016: Skolorna har allt mer internationell verksamhet. Statistik över grundskolornas och gymnasiernas internationella verksamhet läsåret 2015-2016 (pdf)