Fakta Express 4B/2017: Statistik över skolornas internationella verksamhet läsåret 2016–2017

I det här numret av Fakta Express presenteras landsomfattande statistik över grundskolornas och gymnasiernas internationella verksamhet läsåret 2016–2017.

Datainsamlingen på våren 2017 kartlade elevers och lärares internationella mobilitetsprojekt samt skolans övriga internationella verksamhet, det vill säga internationalisering hemma.

6 s.

Utgivningsär: 2017

ISSN: 2242-296X

ISBN: 978-952-13-6437-2 (pdf)

Typ av publikation: Utredning

Publikation: Fakta Express 4B/2017: Statistik över skolornas internationella verksamhet läsåret 2016–2017