Fakta Express 5B/2018: Varför åka utomlands, varför återvända till Finland?

Enkät för dem som studerar för en högskoleexamen utomlands

Enligt FPA:s studiestödsstatistik studerar 8000 finländare för en examen i utländska högskolor. Vad är det som får ungdomar att åka utomlands för att studera? Hur ser Finland ut i deras ögon? Har de planer på att återvända till sitt hemland efter studierna?

CIMO (sedan 2017 Utbildningsstyrelsen) startade år 2016 ett utredningsprojekt om finländarnas examensstudier utomlands. I den första projektfasen studerades vilka som åker utomlands och hurdana de är jämfört med de som börjar studera i Finland utifrån FPA:s studiestödsstatistik. Resultatet från denna fas publicerades 2017.

I den andra projektfasen kartlades orsakerna till att studerandena åkt utomlands genom en enkät. Samtidigt insamlades information om upplevelser relaterade till studierna samt studerandenas framtidsplaner och tankar kring att återvända till Finland. I detta nummer av Fakta Express presenteras de centrala enkätresultaten.

Nummer: 5B/2018

Utgivningsär: 2018

ISBN: 978-952-13-6501-0 (pdf)

Serie: Fakta Express

ISSN: 2242-296X (pdf)

Publikation: Fakta Express 5B/2018: Varför åka utomlands, varför återvända till Finland? Enkät för dem som studerar för en högskoleexamen utomlands (pdf)