Fakta Express 7B/2018: På besök, som utbyteselev och i inlärning på en utländsk arbetsplats.

Statistik om internationell mobilitet bland gymnasie- och yrkesstuderande 2017.

Denna Fakta Express-publikation presenterar, med hjälp av statistik som Utbildningsstyrelsen samlat in, en helhetsbild över studerandemobiliteten i läroanstalter på andra stadiet runt om i Finland. Fokus ligger på utlandsperioder bland dem som studerar i gymnasiet och i yrkesläroanstalter. Statistiken för studerande i gymnasiet är från läsåret 2017–2018 och för yrkesstuderande från år 2017.

För gymnasiernas del statistikförs två typer av studerandemobilitet: perioder som utbyteselev i minst en termin samt kortare projektresor och andra utlandsperioder med koppling till studierna. Sådana är till exempel läroämnesspecifika studieresor eller gruppbesök i en utländsk skola.

I fråga om yrkesstuderande förs separat statistik över långa utlandsperioder på minst två veckor samt kortare perioder. På långa utlandsperioder skaffar studerande oftast kompetens på en utländsk arbetsplats i den egna branschen under handledning av en lokal yrkesperson. En lång period kan även innebära studier i en yrkesläroanstalt i ett annat land. Typiska korta perioder är läroanstaltsbesök eller projektrelaterade studieresor.

Nummer: 7B/2018

Utgivningsår: 2018

ISBN: 978-952-13-6522-5 (pdf)

Serie: Fakta Express

ISSN: 2242-296X (pdf)

Publikation: Fakta Express 7B/2018: På besök, som utbyteselev och i inlärning på en utländsk arbetsplats. Statistik om internationell mobilitet bland gymnasie- och yrkesstuderande 2017 (pdf)