Faktaa Express 3b/2014: ALLT LÄR MAN SIG INTE I SKOLAN!

Man lär sig inte allting i skolan, utan informella lärandemetoder är minst lika effektiva som traditionell skolundervisning – i vissa fall rentav effektivare – för att lära sig viktiga färdigheter. Detta är kontentan av en internationell studie som undersökte lärandet inom EU:s Youth in Action-projekt.

Den forskningsbaserade uppföljningen av Youth in Action startade 2008. Den koordineras av pedagogiska institutionen vid universitet i Innsbruck och deltagarna består av de nationella programkontoren med forskningspartner i 16 länder.

I denna Fakta Express 3B/2014 presenteras främst resultaten som kom fram i intervjuerna med de finländska deltagarna och projektledarna.

6s.

Serie: Faktaa Express 3b/2014

Utgivningsär: 2014

ISSN: 2242-2951 (print)
ISSN:
2242-296X (pdf)
ISBN:
978-951-805-604-4 (print)
ISBN: 978-951-805-605-1 (pdf)

Typ av publikation: Undersökningar och utredningar

Publikation: Faktaa Express 3b/2014: ALLT LÄR MAN SIG INTE I SKOLAN! (pdf)