Förenta nationernas program för biträdande experter

Förenta nationernas program för biträdande experter.

Information om FN:s program för biträdande experter samt om krav på ansökanden

3s.

Utgivningsår: 2008

ISBN:

978-951-805-212-1 (tryckt)

978-951-805-213-8 (pdf)

Typ av publikation: Broschyrer

Publikation: Förenta nationernas program för biträdande experter. (pdf)