Från temaveckor till utvecklingsprojekt. En undersökning av skolornas internationella verksamhet

Faktaa 1B/2009: Från temaveckor till utvecklingsprojekt. En undersökning av skolornas internationella verksamhet.

Siru Korkala

20s.

I detta nummer av publikationsserien Faktaa – Information och statistik presenteras de centrala resultaten från undersökningen. Hela raporten har publicerat på finska I serien Tietoa ja tilastoja (4/2009).

Serie: Faktaa 1b/2009 - Information och statistik.

Utgivningsår: 2009

ISSN:

1798-3649 (tryckt)

1798-3657 (pdf)

ISBN:

978-951-805-304-3 (tryckt)

978-951-805-305-0 (pdf)

Typ av publikation: Undersökningar och utredningar

Publikation: Från temaveckor till utvecklingsprojekt. En undersökning av skolornas internationella verksamhet. (pdf)