Information och statistik sammanfattning 3B/2013: Internationell studentmobilitet vid högskolorna 2012

Irma Garam

Statistik över internationell student mobilitet vid högskolorna.

8 s.

Serie: Information och statistik sammanfattning

Utgivningsär: 2013

ISSN: 1798-3630 (pdf)

ISBN: 978-951-805-585-6 (pdf)

Typ av publikation: Undersökningar och utredningar

Publikation: Internationell studentmobilitet vid högskolorna 2012 (pdf)