Information och statistik sammanfattning 2B/2013: Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2012

Siru Korkala

Statistik över internationell mobilitet bland studerande och personal i yrkesläroinrättningarna.

6 s.

Serie: Information och statistik sammanfattning.

Utgivningsär: 2013

ISSN: 1798-3630 (pdf)

ISBN: 978-951-805-3583-2 (pdf)

Typ av publikation: Undersökningar och utredningar

Publikation: Internationell mobilitet inom yrkesutbildningen 2012 (pdf)