INTERNATIONALISMEN ÄR VÅR STYRKA

Internationalismen är vår styrka - Strategisk planering av den internationella verksamheten inom yrkesutbildningen

Den här guiden har skrivits i syfte att underlätta utbildningsanordnarnas strategiska planeringen av den nternationella verksamheten och förtydliga discussionen om den som ett led i utvecklandet av yrkesutbildningen. Guiden erbjuder verktyg och anvisningar för utbildningsordnare i olika skeden av internationalisering.

Genom strategisk planering av den internationella verksamheten synliggör man för personalen, de studerande och dem som avlägger examen hur den internationella verksamheten hör samman med läroanstaltens kärnverksamhet och utvecklandet av läroanstalten. Strategisk planering används för att dra upp riktlinjer för den internationella verksamheten och göra den mer systematisk vilket underlättar styrningen av verksamheten och de anställdas praktiska arbete.

Författare: Utbildningsstyrelsen, CIMO, Suomen Liikemiesten Kauppaopisto, Omnia, Skills Finland ry

Utgivningsår: 2010

ISBN: 978-952-13-4644-6 (pdf)

Publikation: Internationalismen är vår styrka - Strategisk planering av den internationella verksamheten inom yrkesutbildningen (pdf)