Internationell mobilitet vid yrkesläroinrättningar och högskolor 2008

Faktaa 3b/2009: Internationell mobilitet vid yrkesläroinrättningar och högskolor 2008.

Irma Garam och Siru Korkala

I detta nummer av Faktaa – Information och statistic presenteras och analyseras resulten från raportenna Kansainvälinen liikkuvuus yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa 2008 som CIMO har publicerat.

28s.

Serie: Faktaa 3b/2009 - Information och statistik.

Utgivningsär: 2010

ISSN: 1798-3657 (pdf)

ISBN: 978-951-805-329-6 (pdf)

Typ av publikation: Undersökningar och utredningar

Publikation: Internationell mobilitet vid yrkesläroinrättningar och högskolor 2008.(pdf)