Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter – erfarenheter av europeiskt kultursamarbete

Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter – erfarenheter av europeiskt kultursamarbete

Silja Hakulinen och Hanna Hietaluoma-Hanin

36 s.

Publikationen ger en översikt av typerna av verksamhet som hittills har finansierats ur programmet Kultur (2007–2013). Sammantaget har över 650 europeiska projekt fått bidrag
under åren 2007–2010 och bland deltagarna har det funnits 49 finländska organisationer från kultursektorn. Publikationens fokus ligger på finländska aktörers egna
erfarenheter av europeiska samarbetsprojekt inom kulturområdet.

Utgivningsår: 2010

Typ av publikation: Broschyr

Publikation: Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter – erfarenheter av europeiskt kultursamarbete