Nordiskt tjänstemannutbyte

Programmet gör det möjligt för anställda inom offentlig förvaltning att få kunskap om förhållandena i de nordiska grannländerna genom att arbeta en kortare eller längre period inom en annan nordisk förvaltning.

6 s.

Utgivningsår: 2013

Typ av publikation: Broschyr

Utgivare: Nordiska ministerrådet

Publikation: Nordiskt tjänstemannutbyte (pdf)