Nordplus Junior

Nordplus Junior. Aktivt lärande i Norden och Baltikum.

Broschyren om Nordplus Junior -programmet. Nordplus Junior riktar sig till elever, lärare och annan pedagogisk personal inom förskolan, grundskolan, gymnasiet, yrkesläroanstalterna och läroavtalsutbildningen. Genom programmet kan skolor söka pengar för att starta samarbetsprojekt, lärautbyten och praktikutbyten för elever.

6 s.

Utgivningsår: 2009

Typ av publikation: Broschyrer

Publikation: Nordplus Junior (pdf)