Nordplus Nordiska Språk. Språksamarbete över gränserna.

Broschyren om Nordplus Nordiska Språk -programmet (FI + SV).

5 + 5 s.

Utgivningsår: 2013

Typ av publikation: Broschyr

Publikation: Nordplus Nordiska Språk (pdf)