Nordplus. Utbildningssamarbete i Norden och Baltikum 2012–2016

Allmän information om Nordplus Högre Utbildning, Nordplus Junior, Nordplus Vuxen, Nordplus Nordiska Språk och Nordplus Horisontal.

6 s.

Utgivningsår: 2012

Typ av publikation: Broschyr

Publikation: Nordplus. Utbildningssamarbete i Norden och Baltikum 2012–2016 (pdf)