Programmet Ett Europa för medborgarna

Europeiska unionen och europeiskt medborgarskap är resultatet av medborgarnas aktiva deltagande i politiska processer och det civila samhället såväl i hemlandet som på europeisk nivå.

Utgivningsår: 2014

Publikationstyp: Brochyrer

ISBN:
ISBN 978-951-805-627-3 (tryckt)
ISBN 978-951-805-628-0 (PDF)

Publikation: Programmet Ett Europa för medborgarna (pdf)