Stöd för mobilitet utan hinder inom högskolornas internationella utbytesprogram

Handikapp, sjukdom, lärandesvårigheter eller annat specialbehov – studerande och högskolornas personal kan utöver utbytesstipendiet få extra ekonomiskt bidrag för att delta i internationellt utbyte inom Erasmus-, FIRST-, Nordpus- och North–South–South-program.

7 s.

Utgivninsår: 2013

ISBN: 978-951-805-537-5 (tryckt) 978-951-805-538-2 (pdf)

Typ av publikation: Broschyr

Publikation: Stöd för mobilitet utan hinder inom högskolornas internationella utbytesprogram (pdf)