Tjänstemannautbyte. En möjlighet till internationalisering för statligt anställda.

Programmet för tjänstemannautbyte stödjer internetionell mobilitet och personalutveckling hos de anställda inom den statliga förvaltningen. Målet är att den sändande och mottagande organisationen drar nytta av utbytet genom förvärvade erfarenheter, goda metoder och kontaktskapande.

5 s.

Utgivningsår: 2015

ISBN: 978-951-805-652-5 (tryckt), 978-951-805-653-2 (pdf)

Typ av publikation: Broschyr

Publikation: Tjänstemannautbyte. En möjlighet till internationalisering för statligt anställda (pdf)