Publikationer på finska

Julkaisut

Publikationer på engelska

Publications

julkaisut_tuuli480x262px.jpg

Bild: Satu Haavisto

Publikationer

Utbildningsstyrelsen publicerar broschyrer, guider, undersökningar och utredningar inom internationalisering. Publikationerna kan beställas per e-post på adressen julkaisutilaukset(at)oph.fi.

Du kan ordna listan enligt NAMN eller UTGIVNINGSÅR genom att klicka på titelord.

Broschyrer

Namn Utgivningsår
Förenta nationernas program för biträdande experter.2008
CIMO stärker internationaliseringen av högskoleutbildningen 20092010
CIMOs strategi 20202010
Erasmus-praktik - något för dig?2010
Nätverk, utkiksplatser och nya möjligheter – erfarenheter av europeiskt kultursamarbete2010
Skolan i Europa – Europa i skolan. Europeiska synvinklar på skolundervisningen2010
CIMO stärker internationaliseringen av högskoleutbildningen 20102011
CIMOs år 20102011
CIMOs år 20112012
CIMOs år 20122012
ECVET Experter2012
Nordplus. Utbildningssamarbete i Norden och Baltikum 2012–20162012
Nordiskt tjänstemannutbyte2013
Nordplus Nordiska Språk. Språksamarbete över gränserna2013
Praktisera utomlands. Internationell praktik för studerande och nyutexaminerade2013
Stöd för mobilitet utan hinder inom högskolornas internationella utbytesprogram2013
CIMOs år 20132014
Faktaa Express 3b/2014: ALLT LÄR MAN SIG INTE I SKOLAN! 2014
Internationalisering ända från unga år - Erasmus+ för allmänbildande utbildning2014
Världen finns nära dig2014
Tjänstemannautbyte. En möjlighet till internationalisering för statligt anställda. 2015
Ett kvartssekel av internationalisering. CIMOs årspublikation 20162016
GlobeOpe2016
För världens alla ungdomar - Erasmus+ Youth in Action2017
Internationalisering från unga år - Erasmus+för allmänbildandeutbildning2017
Internationalisering är till för alla - Erasmus+ för vuxenutbildning2017
Internationell yrkeskunskap - Erasmus+ för yrkesutbildningen2017
Programmet Ett Europa för medborgarna2017
Småbarnspedagogikens GlobeOpe2017
Nordplus Junior. Aktivt lärande i Norden och Baltikum.

Guider

Undersökningar och utredningar