Våra webbtjänster

Maailmalle.netMaailmalle.net

Study in FinlandStudy in Finland

Rådgivningstjänster

Rådgivningstjänster hjälper dig att kartlägga dina internationaliseringsmöjligheter och att söka mer information i olika källor.

Om du jobbar med projekt inom internationella program, rådgivning får du av den enhet som ansvarar för programmet: kontaktinformation

Våra tjänster

Webbplatsen Maailmalle.net är avsedd för unga och på den finns samlat information om olika alternativ för att ta sig ut i världen.

Webbplatsen Study in Finland ger för sin del information åt utländska kunder om högskolestudier i Finland.

Rådgivningstjänsterna svarar på frågor om studier och praktik utomlands, internationell ungdomsverksamhet och om andra internationaliseringsmöjligheter. Rådgivningstjänsterna hjälper även utländska kunder som är intresserade av högskolestudier i Finland.

Principer för rådgivningen

  • Informationen som produceras och förmedlas till kunderna är så korrekt, pålitlig och aktuell som möjligt.
  • Kunderna uppmuntras till att självständigt och aktivt söka information och de får anvisningar i att använda informationskällor.
  • Kunderna uppmanas att jämföra olika alternativ och att läsa informationskällor kritiskt.
  • Kunderna styrs vid behov till informationskällor som administreras av någon annan rådgivningstjänst eller instans.
  • Avvikande öppettider meddelas på förhand på webbtjänsterna och på Facebook.