Statistik över internationalisering

I det här avsnittet finns samlat den centrala finländska statistiken över internationell mobilitet bland studerande och läroinrättningarnas personal. Statistiken gäller både utresande personer från Finland och inkommande till Finland.

Vi samlar in statistik över utlandsperioder från grundskolorna och gymnasierna, yrkesläroinrättningarna, yrkeshögskolorna och universiteten. Uppgifterna över högskolepersonalens mobilitet kommer från undervisnings- och kulturministeriets statistiktjänst Vipunen. Uppgifterna om examensstuderande baserar sig på statistik producerad av FPA och Statistikcentralen.

Plock från den nyaste statistiken

Siffror

 • Finländska examensstuderande vid utländska högskolor 2015: 7974
 • Utländska examensstuderande vid finländska högskolor läsåret 2015: 20 353

Studentmobilitet som infografik

 • Studentmobilitet från Finland 2006–2015: yrkesläroinrättningar
 • (pdf) | (stora jpg)
 • Studentmobilitet till Finland 2006–2015: yrkesläroinrättningar
 • (pdf) | (stora jpg)
 • Studentmobilitet från Finland 2006–2015: högskolor
 • (pdf) | (jpg)
 • Studentmobilitet till Finland 2006–2015: högskolor
 • (pdf) | (jpg)

Nyaste statistikpublikationerna

Tietoa ja tilastoja-rapporterna innehåller heltäckande statistik över mobiliteten, bland annat uppgifter enligt läroinrättning, ämne och land (på finska).

Fakta Express -publicationer:

Kontakta oss

Irma Garam

 • Högskolor
 • tel. 0295 338 549, irma.garam(at)oph.fi

Siru Korkala

 • Grundskolor, gymnasier och yrkesläroinrättningar
 • tel. 0295 338 610, siru.korkala(at)oph.fi