Allmänbildande utbildning

Elevmobilitet

Elevmobiliteten som statistikförs för grundskolor och gymnasier utgörs av besök och elevutbyten av olika längd. Siffrorna gäller läsåret 2015–2016. Länkarna leder till finskspråkiga dokument.

Vanligaste samarbetsländerna för elevmobilitet (pdf)
Top 10 mål- och hemländerna för elevmobilitet (pdf)
Former av heminternationalisering i skolorna (pdf)

Grundläggande tabeller

I tabellen enligt kommun visas mobiliteten för de kommuner vars skolor har deltagit i statistiken. Om siffran 0 anges för kommunen, har kommunens skolar haft bara personalmobilitet (se Personalmobilitet enligt kommun).

Mobilitet för lärare och övrig personal

Personalmobilitet som statistikförs för grundskolor och gymnasier utgörs av arbetsresor från Finland utomlands samt utländska lärares och övrig personals besök till skolor i Finland. Siffrorna gäller läsåret 2015–2016.

I tabellen enligt kommun visas mobiliteten för de kommuner vars skolor har deltagit i statistiken. Om siffran 0 anges för kommunen, har kommunens skolar haft bara elevmobilitet (se Elevmobilitet enligt kommun).