Allmänbildande utbildning

Elevmobilitet

Elevmobiliteten som statistikförs för grundskolor och gymnasier utgörs av besök och elevutbyten av olika längd. Siffrorna gäller läsåret 2017─2018.

Vanligaste samarbetsländerna för elevmobilitet (pdf)
Top 10 mål- och hemländerna för elevmobilitet (pdf)
Former av heminternationalisering i skolorna (pdf)

Grundläggande tabeller

Mobilitet för lärare och övrig personal

Personalmobilitet som statistikförs för grundskolor och gymnasier utgörs av arbetsresor från Finland utomlands samt utländska lärares och övrig personals besök till skolor i Finland. Siffrorna gäller läsåret 2016–2017.