Högskolor

Studerandes utlandsperioder

Studerandemobilitet som infografik

Grafiken innehåller utlandsperioder för yrkesstuderande och högskolestuderande samt finländare som avlägger examen utomlands och utlänningar som avlägger examen i Finland. Siffrorna är från år 2017, ifall inget annat nämns.

  • Studentmobilitet från och till Finland 2007–2017
  • (pdf) | jpg
  • Högskolestuderandes utlandperioder per världsdel
  • (pdf) | jpg
  • De 5 vanligaste mål- och hemländerna för studerandes utlandstperioder
  • (pdf) | jpg
  • Högskolornas aktivitet inom studentmobilitet i olika regioner av Finland
  • (pdf) | jpg
  • Andelen som reser utomlands av kvinnliga och manliga studerande inom olika utbildningsområden 2016, %: högskolestuderande
  • (pdf) | png

Utbytesstudier vid högskolorna

Studie- och praktikperioder utomlands på minst 3 månader statistikförs som utbytesstudier, förutsatt att de ingår i examen som avläggs vid hemhögskolan. Siffrorna innehåller både de som deltagit i utbytesprogram och de som skaffat sin utbytesplats själv. Länkarna leder till finskspråkiga dokument.