Högskolor

Studerandes utlandsperioder

Studerandemobilitet som infografik

Grafiken innehåller utlandsperioder för yrkesstuderande och högskolestuderande samt finländare som avlägger examen utomlands och utlänningar som avlägger examen i Finland. Siffrorna är från år 2015, ifall inget annat nämns.

 • Studentmobilitet från Finland 2006–2015
 • (pdf) | (jpg)
 • Studentmobilitet till Finland 2006–2015
 • (pdf) | (jpg)
 • Högskolestuderandes utlandperioder per världsdel
 • (pdf) | (jpg)
 • De 5 vanligaste mål- och hemländerna för studerandes utlandstperioder
 • (pdf) | (jpg)
 • Högskolornas aktivitet inom studentmobilitet i olika regioner av Finland
 • (pdf) | (jpg)
 • Andelen som reser utomlands av kvinnliga och manliga studerande inom olika utbildningsområden, %: yrkeshögskolestuderande
 • (pdf) | (jpg)
 • Andelen som reser utomlands av kvinnliga och manliga studerande inom olika utbildningsområden, %: universitetsstuderande
 • (pdf) | (jpg)

Utbytesstudier vid högskolorna

Studie- och praktikperioder utomlands på minst 3 månader statistikförs som utbytesstudier, förutsatt att de ingår i examen som avläggs vid hemhögskolan. Siffrorna innehåller både de som deltagit i utbytesprogram och de som skaffat sin utbytesplats själv. Länkarna leder till finskspråkiga dokument.