Mobilitet inom Erasmus program

Studerande- och personalmobilitet i högskolorna som infografik

De senaste siffrorna av avgående mobilitet är från 2016 och inkommande mobilitet från 2015.

  • Erasmus-studentmobilitet från Finland 1992–2016
  • pdf
  • Erasmus-studentmobilitet till Finland 1992–2015
  • pdf
  • Erasmus-personalmobilitet från Finland 2007–2016
  • pdf
  • Erasmus-personalmobilitet till Finland 2007–2015
  • pdf

Infografiken på finska | på engelska