Läs mer om finländska examensstuderande utomlands

Vårt gemensamma projekt med FPA och Migrationsinstitutet undersöker finländare som studerar för att avlägga examen vid utländska högskolor.

Mer om projekt på finska

Infografik (pdf)

Finländska examensstuderande utomlands

Statistiken över finländska examensstuderande utomlands baserar sig på FPA:s studiestödsuppgifter. Siffrorna inkluderar endast de studerande som får studiestöd av FPA för studier utomlands som leder till examen.

Studerandemobilitet som infografik

Grafiken innehåller utlandsperioder för yrkesstuderande och högskolestuderande samt finländare som avlägger examen utomlands och utlänningar som avlägger examen i Finland. Siffrorna är från år 2017, ifall inget annat nämns.

  • Studentmobilitet från och till Finland 2008–2017
  • pdf | jpg
  • Examensstuderandes mobilitet per världsdel
  • pdf | jpg

  • De 5 vanligaste mål- och hemländerna för högskolornas examensstuderande
  • pdf | jpg

De nyaste siffror

Länkarna leder till finskspråkiga dokument.

Läs mer på finska