Mer information på finska:

Teemana ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat

Vuonna 2015 julkaistu taustaraportti kokoaa yhteen tilastoja ja tutkimustietoa suomalaisten korkeakoulujen ulkomaalaisista tutkinto-opiskelijoista.

Teemana ulkomaalaiset tutkinto-opiskelijat suomalaisissa korkeakouluissa

Utländska examensstuderande vid finländska högskolor

I statistiken utgörs utländska examensstuderande av utländska medborgare som är inskrivna för att avlägga en examen vid en högskola i Finland. Siffrorna inkluderar studerande för såväl grundexamen som påbyggnadsexamen.

Studerandemobilitet som infografik

Grafiken innehåller utlandsperioder för yrkesstuderande och högskolestuderande samt finländare som avlägger examen utomlands och utlänningar som avlägger examen i Finland. Siffrorna är från år 2017, ifall inget annat nämns.

  • Studentmobilitet från och till Finland 2008–2017
  • (pdf) | jpg
  • Examensstudenrandes mobilitet per världsdel
  • (pdf) | jpg
  • De 5 vanligaste mål- och hemländerna för högskolornas examensstuderande
  • (pdf) | jpg
  • Högskolornas aktivitet inom studentmobilitet i olika regioner av Finland
  • (pdf) | jpg

De nyaste siffror

Länkarna leder till finskspråkiga dokument.

Följande tabeller ger närmare information om utländska examensstuderande, nya utländska studerande och om examina som de har avlagt.

Följande tabeller ger närmare information om utländska examensstuderandenas sysselsättning ett år efter utexamineringen.