Mobilitet bland högskolepersonalen

Länkarna leder till finskspråkiga dokument.

Lärar- och forskarmobilitet vid universiteten

Forskarstudier eller arbete i över en vecka vid en högskola eller ett forskningsinstitut utomlands statistikförs som lärar- och forskarmobilitet.

Lärar- och expertmobilitet vid yrkeshögskolorna

Utlandsperioder på minst en vecka statistikförs som lärar- och expertutbyte vid yrkeshögskolorna.