Yrkesläroinrättningar

Internationell mobilitet

Studentmobilitet som infografik

Grafiken innehåller utlandsperioder för yrkesstuderande. Siffrorna är från år 2015, ifall inget annat nämns.

  • De 5 vanligaste mål- och hemländerna för studerandes utlandstperioder
  • (pdf) | (stora jpg)
  • Vanligaste samarbetsländerna för yrkesstuderandes utlandsperioder
  • (pdf) | (stora jpg)
  • Yrkesläroinrättningarnas aktivitet i olika regioner av Finland
  • (pdf) | (stora jpg)
  • Andelen som reser utomlands av kvinnliga och manliga studerande inom olika utbildningsområden, %: yrkessstuderande
  • (pdf) | (stora jpg)

Studentmobilitet vid yrkesläroinrättningar

I statistiken över internationell mobilitet bland studerande vid yrkesläroinrättningar ingår studiebesök och perioder av inlärning i arbetet utomlands oavsett deras längd. Utlandsperioder på minst 2 veckor räknas som långvariga och perioder kortare än det som kortvariga. Siffrorna är från år 2016, ifall inget annat nämns. Länkarna leder till finskspråkiga dokument.

Lärar- och expertmobilitet vid yrkesläroinrättningarna

Utlandsperioder på minst 5 dagar statistikförs som lärar- och expertmobiliteten vid yrkesläroinrättningarna. Siffrorna är från år 2016, ifall inget annat nämns. Länkarna leder till finskspråkiga dokument.