Yrkesläroinrättningar

Internationell mobilitet

Studentmobilitet som infografik

Grafiken innehåller utlandsperioder för yrkesstuderande. Siffrorna är från år 2016, ifall inget annat nämns.

 • Studentmobilitet från och till Finland 2007–2016
 • pdf | png
 • Utlandsperioder för yrkesstuderande per världsdel 2016
 • pdf | png
 • De 5 vanligaste mål- och hemländerna för studerandes utlandstperioder
 • pdf | png
 • Vanligaste samarbetsländerna för yrkesstuderandes utlandsperioder
 • pdf | png
 • Yrkesläroinrättningarnas aktivitet i olika regioner av Finland
 • pdf | png

 • Andelen av kvinnliga och manliga studerande som reser utomlands %: yrkessstuderande
 • pdf | png

Studentmobilitet vid yrkesläroinrättningar

I statistiken över internationell mobilitet bland studerande vid yrkesläroinrättningar ingår studiebesök och perioder av inlärning i arbetet utomlands oavsett deras längd. Utlandsperioder på minst 2 veckor räknas som långvariga och perioder kortare än det som kortvariga. Siffrorna är från år 2016, ifall inget annat nämns. Länkarna leder till finskspråkiga dokument.

Lärar- och expertmobilitet vid yrkesläroinrättningarna

Utlandsperioder på minst 5 dagar statistikförs som lärar- och expertmobiliteten vid yrkesläroinrättningarna. Siffrorna är från år 2016, ifall inget annat nämns. Länkarna leder till finskspråkiga dokument.