ECVET

ECVET (European Credit system for Vocational Education and Training) är det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen.

I Finland ansvarar undervisnings- och kulturministeriet tillsammans med Utbilgningstyrelsen för tillämpningen av ECVET -systemet.

Annanstans på nätet

Expert-logo

ECVET Expert-verksamheten

ECVET Expert -verksamheten påbörjades år 2012 på initativ av EU-komissionen för att stöda den nationella tillämpningen av det europeiska systemet för meritöverföring inom yrkesutbildningen (ECVET).

I Finland är det Utbildningsstyrelsen tillsammans med undervisnings- och kulturministeriet som ansvarar för ECVET Expert-verksamheten. Vid Utbildningsstyrelsen finns en kontaktpukt som ansvarar för den nationella implementeringen av ECVET. ECVET Expert-verksamheten finns även i 24 andra europeiska länder.

ECVET Expert -verksamheten genomförs i nära samarbete med utbildningsarrangörerna och 8 sakkunniga inom yrkesutbildningens internationella samarbete och mobilitetsfrågor som experter. De utsedda experterna har omfattande erfarenhet av även bland annat FINECVET och Erasmus+ -projekt för yrkesutbildningen.

ECVET Experterna

  • informerar och ger utbildning om tillämpning av systemet och de möjligheter ECVET medför
  • ger råd hur Erasmus+ -programmet för yrkesutbildningen kan utnyttjas för att tillämpa ECVET
  • arrangerar seminarier och mindre tillställningar inom sitt område

Experterna kan också bjudas in till olika tillställningar för att presentera och ge utbildning om tillämpningen av ECVET. Inbjudan kan skickas direkt till experterna.

Kontakta oss

• Nationella ECVET Experter