mediatiedotteet_palvelut_sivu260x262px_MH.jpg

Kuva: Merja Hannikainen

Mediatiedotearkisto

Mediatiedotteet

Brasiliasta Suomeen satoja opiskelijoita ja tutkijoita

Suomi ja Brasilia ovat solmineet yhteistyösopimuksen Brasilian valtion Science without Borders -apurahaohjelmassa. Ohjelman tarkoitus on lähettää lähivuosina jopa 100 000 brasilialaista korkeakouluopiskelijaa ja tutkijaa ulkomaille. Suomeen odotetaan satoja vaihto-opiskelijoita ja tutkijoita. Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO vastaa Suomessa ohjelman opiskelijaliikkuvuudesta ja Suomen Akatemia tutkijaliikkuvuudesta.

”Yhteistyö nousevien talouksien kanssa myös korkeakoulutuksessa on Suomelle tärkeää. Opiskelijaliikkuvuus on yksi keskeinen tapa luoda verkostoja ja edistää kulttuurista osaamista. Suomeen mahtuu hyvin useita satoja brasilialaisia vaihto-opiskelijoita”, CIMOn johtaja Pasi Sahlberg kertoo. Vaihto-opiskelijat tulevat Suomeen lukukaudeksi tai lukuvuodeksi.

Brasiliassa opiskelijat hakevat ensin ohjelman apurahaa, minkä jälkeen ohjelmaan hyväksytyt opiskelijat hakevat suoraan haluamaansa opinto-ohjelmaan Suomessa. Ensimmäiset opiskelijat saapuvat mahdollisesti jo syksyllä 2013. Aikaisemmin Suomeen on tullut vuosittain 30–40 brasilialaista vaihto-opiskelijaa.

Tutkijat voivat hakea ohjelmasta rahoitusta korkeintaan 24 kuukauden pituiseen tutkimusjaksoon Suomessa. Ulkomaanjakson jälkeen tutkijan on palattava takaisin Brasiliaan. Brasilia on nouseva tiedemaa ja investoi yhä enemmän tutkimukseen. Brasilialaisen tutkijan työskentely Suomessa edesauttaa pitkäaikaisten tutkimukseen liittyvien yhteistyösuhteiden syntymistä.Ohjelmasta Brasiliassa vastaa CNPq (National Council for Scientific and Technological Development).

Lisätietoja

opiskelijaliikkuvuudesta
Johtaja Pasi Sahlberg, CIMO, puh. 0295 338 533

tutkijaliikkuvuudesta
tiedeasiantuntija Satu Huuha-Cissokho, Suomen Akatemia, puh. 0295 335 075

Science without Borders -ohjelmasta (englanniksi)
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf-eng/faq

CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriönalainen kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganiaatio. Sen tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. CIMO toteuttaa vaihto-, harjoittelu- ja apurahaohjelmia ja vastaa Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä Kulttuuri- ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmien tiedottamisesta. Lisäksi CIMO edistää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa. www.cimo.fi

Suomen Akatemia rahoittaa korkealaatuista, innovatiivista ja uusiin tieteellisiin läpimurtoihin tähtäävää tutkimusta, toimii tieteen ja tiedepolitiikan asiantuntijana sekä vahvistaa tieteen ja tutkimustyön asemaa. Akatemian rahoitus perustuu avoimeen kilpailuun ja riippu-mattomaan vertaisarviointiin. Akatemia tekee vuonna 2012 rahoituspäätöksiä noin 320 miljoonalla eurolla, ja sen rahoittamissa tutkimushankkeissa työskentelee noin 6 000 henkilöä. www.aka.fi

Mediatiedotteet 2011

Mediatiedotteet 2010