mediatiedotteet_palvelut_sivu260x262px_MH.jpg

Kuva: Merja Hannikainen

Mediatiedotearkisto

Mediatiedotteet

CIMO ja Demos Helsinki selvittävät kansainvälisyyden merkitystä työelämässä

Maailmasta on tullut kansainvälisten tavaravirtojen lisäksi myös ihmisten rajat ylittävä verkosto. Mitä tämä tarkoittaa työelämässä? CIMO ja Demos Helsinki selvittävät, miten kansainvälistyvä maailma muuttaa työelämää.

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO selvitti vuonna 2005, miten työnantajat suhtautuvat kansainväliseen osaamiseen. Tämän selvityksen tulos oli yllättävä. Kansainvälisen kokemuksen konkreettista hyötyä ei aina ymmärretty, ja kansainvälisyys saatettiin kokea jopa rasitteeksi.

”Nykyisin kansainvälisyys ei enää ole määräaikainen jakso ulkomailla, vaan alati läsnä oleva osa elämää. Sosiaalisessa mediassa ajatukset ja ideat virtaavat riippumatta kansallisista rajoista, näkyen myös poliittisina tapahtumina esim. arabikeväässä”, kertoo tutkija Juha Leppänen Demos Helsinki ajatushautomosta. “Lisäksi nykyajan yhteiskunnalliset haasteet ovat globaaleja. Ilmastonmuutoksen, energiakriisin ja väestön ikääntymisen kaltaiset viheliäiset ongelmat ovat ajureita, joiden seurauksena muuttuu myös työelämä”.

CIMOn ohjelmiin osallistuneet arvostavat kansainvälistä kokemustaan

CIMOn kautta rahoitettuihin hankkeisiin osallistuu vuosittain yli 25 000 henkilöä, ja apurahoja ja avustuksia jaetaan yli 35 miljoonaa euroa. Toimintaan osallistuneet arvostavat korkealle kansainvälistä kokemustaan, mutta ovatko työnantajien näkemykset muuttuneet sitten vuoden 2005?

“CIMOlle on tärkeää tehdä näkyväksi, mikä on kansainvälisyyden merkitys tulevaisuuden työelämässä ja muuttuvassa yhteiskunnassa”, vastaava asiantuntija Katriina Lammi-Rajapuro CIMOsta kertoo.

Kansainvälisyydessä saattaa olla avain myös työn mielekkyyden kehittämiseen. “Työelämäbarometri osoittaa, kuinka työn mielekkyys on näkökulma työelämässä, jonka ei koeta parantuvan, vaan pikemminkin heikentyvän. Tutkimme nyt alkavassa hankkeessa myös, onko kansainvälisellä osaamisella tai taidoilla vaikutusta kokemukseen työn mielekkyydestä”, Leppänen jatkaa.

Lisätiedot

Vastaava asiantuntija Katriina Lammi-Rajapuro
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO
p. 0295 338 580
katriina.lammi-rajapuro@cimo.fi
www.cimo.fi

Tutkija Juha Leppänen
Demos Helsinki
p. 040 7006585
juha.leppanen@demos.fi
www.demos.fi

CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio. CIMO edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. CIMO toteuttaa vaihto-, harjoittelu- ja apurahaohjelmia ja vastaa Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä Kulttuuri- ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmien tiedottamisesta. Lisäksi CIMO edistää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa.

Mediatiedotteet 2011

Mediatiedotteet 2010