mediatiedotteet_palvelut_sivu260x262px_MH.jpg

Kuva: Merja Hannikainen

Mediatiedotearkisto

Mediatiedotteet

Tiedotusvälineille 12.3.2012 / julkaisuvapaa

CIMOn talvikoulu kokoaa Suomeen lupaavia tutkijoita Venäjältä ja Ukrainasta

CIMO kutsuu jo 16. kerran järjestettävään talvikouluun lahjakkaita venäläisiä ja ukrainalaisia tutkijoita. Osa talvikoulun kautta Suomeen työskentelemään tulleista on jäänyt tänne myös pysyvästi.

Tällä kertaa talvikoulussa keskitytään bio- ja nanomateriaaleihin, hermoston sairauksien ja sokeritaudin kulkuun ja hoitoon, mitokondrioiden rooliin sairauksissa sekä uusiin kuvantamismenetelmiin neurotutkimuksessa ja syövissä. Tapahtumalla edistetään nuorten tutkijoiden ja jatko-opiskelijoiden liikkuvuutta Suomen, Venäjän ja Ukrainan tiedemaailmojen välillä.

Viikon mittaisella kurssilla suomalaiset tutkijat tutustuvat opiskelijoihin, joita he voivat jatkossa kutsua tutkijoiksi omiin ryhmiinsä tai laitoksilleen. Suurimmalle osalle Suomeen kutsutuista on CIMOn apurahakauden jälkeen löytynyt jatkorahoitusta esimerkiksi tutkijakouluista, mikä on mahdollistanut talvikoululaisten jäämisen eripituisiksi ajoiksi Suomeen.

Liki 150 tutkijaa rekrytoitu Suomeen talvikoulujen kautta

Talvikoulu teemalla Building blocks of life: from biomaterials to living organisms järjestetään Helsingin yliopiston eläintieteellisellä tutkimusasemalla Tvärminnessä 12.–17.3.2012. Mukana on 23 venäläistä ja kaksi ukrainalaista sekä kuusi suomalaista jatko-opiskelijaa. Opettajat ovat tänäkin vuonna suomalaisia huippunimiä eri tieteenaloilta.

Talvikoulussa joutuvat puntariin niin osallistujien tiedot kuin monet muutkin tutkijalle tärkeät ominaisuudet kuten ongelmanratkaisukyky ja uuden tiedon nopea omaksuminen. Lisäksi tiukkatahtisen koulutuksen aikana ilmenevät ryhmätyöskentelyssä välttämättömät sosiaaliset taidot sekä kyky keskittyä olennaiseen kovankin paineen alla.

Vuodesta 1997 järjestettyjen talvikoulujen tuloksena suomalaisiin tutkimusryhmiin on rekrytoitu lähes 150 lahjakasta jatko-opiskelijaa eri tieteenaloilta. Kaikkiaan noin 500 nuorta tutkijaa on tänä aikana kouluttautunut talvikouluissa.

Lisätietoja:

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganiaatio. CIMO edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. CIMO toteuttaa vaihto-, harjoittelu- ja apurahaohjelmia ja vastaa Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä Kulttuuri- ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmien tiedottamisesta. Lisäksi CIMO edistää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa.

Mediatiedotteet 2011

Mediatiedotteet 2010