mediatiedotteet_palvelut_sivu260x262px_MH.jpg

Kuva: Merja Hannikainen

Mediatiedotearkisto

Mediatiedotteet

Pasi Sahlbergille arvostettu Grawemeyer-palkinto

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn johtajalle Pasi Sahlbergille on myönnetty arvostettu Grawemeyer-palkinto teoksesta ”Finnish Lessons: What Can the World Learn from Educational Change in Finland?”. Yhdysvaltalaisen Louisvillen yliopiston myöntämän palkinnon suuruus on noin 77 000 euroa.

Perusteluissaan valintaraati katsoi Finnish Lessons -teoksen ansioksi sen, miten se selittää näennäistä ristiriitaa Suomen saavuttamien korkeiden oppimistulosten sekä kansainvälisesti vertailtuna myöhäisen koulunaloitusiän, lyhyiden koulupäivien sekä vähäisten kotitehtävien ja testien määrän välillä. Sahlberg korostaa teoksessaan tasa-arvoisuuden ja yhtäläisten mahdollisuuksien sekä ammattitaitoisen opettajakunnan ja luottamuksellisen ilmapiirin merkitystä suomalaisessakoulutusjärjestelmässä. Hän pohtii laajaan kansainväliseen vertailuaineistoon nojautuen julkisen koulutuksen malleja ja tehtyjen ratkaisujen vaikutuksia koulutuksen tuloksiin.

Sahlbergin teos on saavuttanut suurta suosiota erityisesti Yhdysvalloissa, jossa se on nostettu esille esimerkiksi monissa merkittävissä koulutusta käsittelevissä blogeissa. Kirjaa on myös arvioitu eri maiden lehdissä, kuten The New York Review Of Books, Science, The Times Education Supplement, Dagens Nyheter, American Educator, Educational Researcher sekä The Education Week. Finnish Lessons kääntyy parhaillaan kahdelletoista kielelle. Sahlberg itse on kiertänyt ympäri maailmaa erilaisissa tilaisuuksissa ja seminaareissa puhumassa suomalaisen koulutuksen periaatteista ja vahvuuksista. Hän on myös toiminut kutsuttuna koulutuksen asiantuntijana mm. Valkoisessa talossa sekä Britannian, Skotlannin ja Uuden Seelannin parlamenteissa.

Grawemeyer-palkintoja myönnetään vuosittain musiikin, valtiotieteen, psykologian, koulutuksen ja uskonnon aloilta. Palkinto on tunnustus merkittävistä ajatuksista tai ideoista, ei niinkään mittavasta elämäntyöstä. Raatiin osallistuu asiantuntijoiden lisäksi myös maallikkojäseniä, sillä tavoitteena on palkita ajatuksia, jotka on onnistuttu esittämään yleistajuisesti.

Vuodesta 1989 jaetun koulutusalan Grawemeyer-palkinnon aikaisempiin saajiin kuuluvat esimerkiksi älykkyystestejä kriittisesti arvioinut Toronton yliopiston professori Keith Stanovich, yleistä varhaiskasvatuksen mallia esittäneet Edward Zigler, Walter Gilliam ja Stephanie Jones sekä lapsia osallistavaa kouluhallintoa ajanut Yalen yliopiston lapsipsykologian professori James Comer. Viime vuoden voittaja Stanfordin professori Linda Darling-Hammond on puhunut tasa-arvoisen koulutuksen puolesta. Hän oli 1990-luvun lopulla keskeisessä roolissa työryhmässä, jonka työn tuloksena oli merkittävä koulutuspolitiikan ja opettajankoulutuksen uudistus Yhdysvalloissa. Grawemeyer-palkinnot on usein myönnetty juuri opetusalaan merkittävästi vaikuttaneista kirjoista.

Suomalaisia on aikaisemmin palkittu musiikin saralla. Viime syksynä Grawemeyer-palkinnon sai Esa-Pekka Salonen viulukonsertostaan, muutamaa vuotta aiemmin palkittiin Kaija Saariaho.

Lisätietoja:

Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

Johtaja Pasi Sahlberg p. 0295 338 533
Apulaisjohtaja Samu Seitsalo p. 0295 338 575

Grawemeyer-palkinnon verkkosivut: http://grawemeyer.org/

Grawemeyer-palkinnon perusti vuonna 1984 Luisvillen yliopiston yhteyteen teollisuusvaikuttaja H. Charles Grawemeyer. Palkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena poikkeuksellisesta työstä musiikin, valtiotieteen, psykologian, koulutuksen ja uskonnon aloilla. Palkintosumma on nykyään 100 000 Yhdysvaltain dollaria eli noin 77 000 euroa.

CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio. CIMO edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. CIMO toteuttaa vaihto-, harjoittelu- ja apurahaohjelmia ja vastaa Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä Kulttuuri- ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmien tiedottamisesta. Lisäksi CIMO edistää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa.

Mediatiedotteet 2011

Mediatiedotteet 2010