mediatiedotteet_palvelut_sivu260x262px_MH.jpg

Kuva: Merja Hannikainen

Mediatiedotearkisto

Mediatiedotteet

Tiedotusvälineille 7.3.2012 / julkaisuvapaa

Turun kulttuuripääkaupunkivuoden hanke jatkuu EU-tuella

EU:n Kulttuuri-ohjelma tukee tänä vuonna kaikkiaan 126 eurooppalaista kulttuurialan yhteistyöhanketta. Yksi näistä on Turun taideakatemian koordinoima Contemporary Self-Portraits, joka on jatkoa kulttuuripääkaupunkivuoden 2000 & 11 OMAKUVAA -hankkeelle. Lisäksi suomalaisia kulttuuritoimijoita on mukana neljässätoista muualta koordinoidussa hankkeessa. Niissä korostuvat muun muassa yhteisölliset teemat ja uusien kulttuuriyleisöjen tavoittaminen.

Turun taideakatemianContemporary Self-Portraits -hankkeessa omakuvia tekevät tavalliset kansalaiset, joille hanke tarjoaa taiteen tekemisen kautta voimaannuttavan kokemuksen kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta. Omakuvien kautta rakennetaan ja välitetään myös paikallisia ja alueellisia identiteettejä. Samoja menetelmiä käytettiin Turun kulttuuripääkaupunkivuonna hankkeessa, jossa sadat turkulaiset osallistuivat omakuvien tekemiseen taiteilijoiden ohjaamissa työpajoissa. Nyt EU-tukea saanut hanke vie näitä kulttuuripääkaupunkivuoden aikana syntyneitä menetelmiä Irlantiin, Latviaan, Ruotsiin ja Viroon.

Yhteisöllisyys teemana myös muissa hankkeissa

Mahdollisuudet luoda yhteisöllisyyttä taiteen keinoin nousevat esiin myös muista Euroopan maista koordinoiduissa hankkeissa. Kulttuuritehdas Korjaamolla maailman kantaesityksensä saava näytelmä Pim & Theo pohjaa hollantilaisten elokuvaohjaaja Theo van Goghin ja poliitikko Pim Fortuynin murhiin. Näytelmä sekä siihen liittyvät näyttely ja nuorille suunnattu koulutusohjelma toimivat keskustelunherättäjinä monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden haasteista Euroopassa. Sorin Sirkus ry. on mukana ranskalaisvetoisessa sosiaalisen sirkuksen hankkeessa Hip Cirq Europ’, joka tuo lähiöiden nuoret katukulttuurin harrastajat vuoropuheluun sirkusammattilaisten kanssa.

Uusia yleisötyön sekä musiikin luomisen ja esittämisen muotoja etsitään kahdessa klassisen nykymusiikin hankkeessa, joihin Suomesta osallistuvat Viitasaaren Musiikin Aika -festivaali ja Suomen Säveltäjät ry. Yleisö saa uusia rooleja myös laajassa esittävän taiteen festivaalien hankkeessa, jossa helsinkiläinen Baltic Circle ja 6 muuta eurooppalaista festivaalia synnyttävät kaupunginosakohtaisia teoksia vuorovaikutuksessa asukkaiden kanssa.

EU-tuki kattaa puolet yhteistyöhankkeiden kokonaisbudjeteista. Turun taideakatemian omakuvahankkeelle myönnettiin maksimituki eli 200 000 euroa. Kaikkiaan EU tukee tänä vuonna kulttuuriyhteistyöhankkeita 40,5 miljoonalla eurolla. Lähes 6,7 miljoonaa euroa osuu hankkeille, joissa on mukana suomalaisia osapuolia.

Lisätietoja:

Kulttuurin yhteyspiste, Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus CIMO

EU:n Kulttuuri-ohjelmasta tukea saaneet hankkeet vuonna 2012 (pdf)

EU:n Kulttuuri-ohjelma

ccp(at)cimo.fi

Euroopan unionin kulttuurin puiteohjelma vuosille 2007–2013 on nimeltään KULTTUURI. Ohjelma on tarkoitettu taide- ja kulttuuriperintöalan organisaatioille ja siitä myönnetään tukea eurooppalaisena yhteistyönä toteutettaville kulttuurialan hankkeille vuosittaisten hakukierrosten kautta. Kulttuuri-ohjelman koko seitsenvuotisen ohjelmakauden budjetti on yli 400 miljoonaa euroa.

CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganiaatio. CIMO edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. CIMO toteuttaa vaihto-, harjoittelu- ja apurahaohjelmia ja vastaa Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä Kulttuuri- ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmien tiedottamisesta. Lisäksi CIMO edistää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa.

Mediatiedotteet 2011

Mediatiedotteet 2010