mediatiedotteet_palvelut_sivu260x262px_MH.jpg

Kuva: Merja Hannikainen

Mediatiedotearkisto

Mediatiedotteet

Mediatiedotteet 2012

Tiedotusvälineille 4.7.2011 / julkaisuvapaa

Suomen kieli kiinnostaa ulkomaalaisia korkeakouluopiskelijoita

Yli 400 ulkomaalaista opiskelijaa opiskelee kesällä suomen kieltä Suomessa. Joukossa on sekä suomea jo taitavia että kieleen ensi kertaa tutustuvia. Kaikkiaan 170 Suomen kielen ja kulttuurin opiskelijaa ulkomaisista yliopistoista syventää taitojaan aidossa kieliympäristössä. Vasta-alkajat ovat Erasmus-vaihto-opiskelijoita, jotka aloittavat syksyllä opintonsa suomalaisessa yliopistossa tai ammattikorkeakoulussa. Heistä 250 perehtyy kielen alkeisiin elokuussa.

CIMO järjestää kursseja yhdessä korkeakoulujen kanssa eri puolilla Suomea, pohjoisimpana paikkana on Rovaniemi. Suomalaisiin yliopistoihin saapuu heinä–elokuussa joukko ulkomaisia yliopisto-opiskelijoita suomen kielen ja kulttuurin kesäkursseille. CIMO ja yliopistot järjestävät yhdessä viisi eritasoista intensiivistä kurssia Helsingissä, Oulussa, Savonlinnassa ja Vaasassa.

Kursseilla perehdytään kieliharjoittelun ja kieliopin kertaamisen lisäksi Suomen kulttuuriin ja kirjallisuuteen sekä syvennetään Suomi-tietoutta. Vapaa-ajan ohjelmalla on kursseilla tärkeä sija. Kurssit vahvistavat opiskelijoiden sidettä Suomeen ja motivoivat toimimaan Suomen kielen ja kulttuurin alalla myös tulevaisuudessa.

Kieliopinnoista vauhtia Erasmus-vaihtoon

Erasmus-opiskelijoiden intensiivinen kielivalmennus (Erasmus Intensive Language Courses, EILC) on vaihto-opiskelijoille järjestettävä alkeistason kurssi jossain harvinaisessa eurooppalaisessa kielessä.

Noin 250 uutta Erasmus-vaihtoon Suomeen tulevaa opiskelijaa saa suomen kielikylvyn viidessä korkeakoulussa Helsingissä, Rovaniemellä, Tampereella, Turussa ja Vaasassa.Tänä vuonna kursseja järjestetään 15. kerran.

Kursseille haki kaikkiaan lähes 500 opiskelijaa 24 Euroopan maasta. Kiinnostuneimpia suomen kielestä ovat saksalaiset. Muita innokkaita kielenharrastajia ovat espanjalaiset, tšekkiläiset, italialaiset, puolalaiset, unkarilaiset, ranskalaiset ja itävaltalaiset korkeakouluopiskelijat.

CIMO rahoittaa Erasmus-opiskelijoiden kielivalmennusta Euroopan komission ja opetus- ja kulttuuriministeriön tuella. Suomessa järjestetään myös ruotsin kielen valmennuskursseja.

Suomen kieltä ja kulttuuria opiskellaan yliopistoissa ympäri maailmaa

Suomen kieltä voi opiskella noin 100 yliopistossa 30 maassa. Eniten suomen opetusta tarjoavia korkeakouluja on Venäjällä ja Saksassa, mutta suomen kielen yliopisto-opetuksella on pitkät perinteet myös muualla Euroopassa ja Yhdysvalloissa.

CIMO edistää Suomen kielen ja kulttuurin opintoja ulkomaisissa yliopistoissa lähettämällä vierailevia opettajia Suomesta ja lahjoittamalla yliopistoille opetusmateriaalia. Suomen opiskelijoita tuetaan kesäkurssien lisäksi tarjoamalla heille Suomea Suomessa -harjoitteluohjelma ja myöntämällä apurahoja opintoihin suomalaisissa yliopistoissa.

Lisätietoja

Kesäkurssit Suomessa CIMOn verkkopalvelussa

EILC-kielivalmennuskurssit CIMOn verkkopalvelussa

Suomen kielen ja kulttuurin kesäkurssit

Ohjelma-asiantuntija Krista Heikkilä, CIMO

Savonlinna 7.–28.7.2011 (I-taso, 36 opiskelijaa)

Itä-Suomen yliopisto, Savonlinnan koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate

Kurssinjohtaja Virve Vainio, 045-674 8981

Toimisto: Aija Turunen, 050 558 0601, aija.turunen (at) uef.fi

Savonlinna 7.–28.7.2011 (II-taso, 36 opiskelijaa)

Itä-Suomen yliopisto, Savonlinnan koulutus- ja kehittämispalvelu Aducate

Kurssinjohtaja Eija-Helena Kettunen, 050 537 1253, tehkettunen@hotmail.com

Toimisto: Aija Turunen, 050 558 0601, aija.turunen (at) uef.fi

Vaasa 13.7–29.7.2010 (II-taso, 36 opiskelijaa)

Vaasan yliopisto, Nykysuomen ja kääntämisen laitos

Kurssinjohtaja Sanna Machaal, 06 324 8142 tai 040 591 9966, sanmac (at) uwasa.fi

Kurssisihteeri Anna Enlund, 06 324 8142

Oulu 12.7–2.8.2011 (III-taso, 36 opiskelijaa)

Oulun yliopisto

Kurssinjohtaja Anna Isola, 0500-742 244; annaron (at) mail.student.oulu.fi

Kurssisihteeri Riikka Kolehmainen, 407 660 220, kolehmri (at) paju.oulu.fi

Kurssiavustaja Jukka Mettovaara, 044 545 2904, jumetto (at) mail.student.oulu.fi

Helsinki 7.–28.7.2011 (IV-taso, 26 opiskelijaa)

Helsingin yliopisto, Palmenia

Kurssinjohtaja Johanna Heimonen, 050-329 0637, johanna.heimonen (at) helsinki.fi

Sihteeri Silpa Karjunen-Aguilar, 050-415 0536, silpa.karjunen-aguilar (at) helsinki.fi

EILC-kurssit

Malgorzata Gwiazda, korkeakouluharjoittelija, CIMO

0207 868 684, malgorzata.gwiazda (at) cimo.fi

Helsinki 1.–25.8.2011 (48 opisk.)

Helsingin yliopisto, Suomen kielen, suomalais-ugrilaisten ja pohjoismaisten kielten ja kirjallisuuksien laitos

Kurssikoordinaattori Saila Järvinen, saila.e.jarvinen (at) helsinki.fi

Rovaniemi 1.–26.8.2011 (48 opisk.)

Lapin yliopisto

Kurssikoordinaattori Päivi Martin, 040 4844465, paivi.martin (at) ulapland.fi, international.relations (at) lapland.fi

Tampere 1.–19.8.2011 (48 + 18 opisk.)

Tampereen yliopisto (48 opisk.)

Kurssikoordinaattori Heidi Mikkonen, eilc (at) uta.fi

Tampereen ammattikorkeakoulu (18 opisk.)

Kurssikoordinaattori Camilla Kalevo, 050-567 5516, camilla.kalevo (at) tamk.fi

Kurssisihteeri Tiia Partanen, 040-801 6843, tiia.partanen (at) tamk.fi

Turku 2.–24.8.2011 (32 opisk.)

Turun yliopisto, suomen kieli

Kurssikoordinaattori Leena Maria Heikkola, 044 338 5389, lmheik@utu.fi

Harjoittelija Niina Kekki, 040 730 4669, njkekk (at) utu.fi

Vaasa 1.–19.8.2011 (48 opisk.)

Vaasan yliopisto

Kurssikoordinaattori Johanna Dahlin, 06 324 8142, johanna.dahlin (at) uwasa.fi

Kurssisihteeri Anna Enlund, 06 324 8142, anna.enlund (at) uwasa.fi

Åbo 1.–23.8.2011 (16 opisk.)

Åbo Akademi

Kurssikoordinaattori Inka Halkivaha, inka.halkivaha (at) abo.fi, international (at) abo.fi

Kurssisihteeri Linnéa Biström, international@abo.fi

CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön alainen kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganiaatio. CIMO edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. CIMO toteuttaa vaihto-, harjoittelu- ja apurahaohjelmia ja vastaa Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä Kulttuuri- ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmien tiedottamisesta. Lisäksi CIMO edistää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa.

Mediatiedotteet 2010