mediatiedotteet_palvelut_sivu260x262px_MH.jpg

Kuva: Merja Hannikainen

Mediatiedotearkisto

Mediatiedotteet

Mediatiedotteet 2012

Tiedotusvälineille 6.4.2011

Suomi menestyi korkeakouluopiskelumaana kansainvälisessä vertailussa

Kaikkiaan 23 suomalaista korkeakoulua on osallistunut ulkomaisten tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden tyytyväisyyttä luotaavaan laajaan kansainväliseen selvitykseen. International Student Barometer antaa ensimmäistä kertaa kansallista ja korkeakoulukohtaista sekä kansainvälisesti vertailukelpoista tietoa Suomesta kansainvälisten opintojen kohdemaana. Selvityksen Suomea koskevan osuuden koordinoinnista ja rahoituksesta vastaa CIMO.

Ulkomaiset opiskelijat tyytyväisiä korkeakouluunsa ja Suomeen

Selvityksen mukaan 89 prosenttia ulkomaisista opiskelijoista on yleisesti ottaen tyytyväisiä tai erittäin tyytyväisiä korkeakouluunsa ja opiskeluunsa Suomessa. Tyytyväisimmät opiskelijat tulevat Intiasta, Slovakiasta, Liettuasta, Latviasta, Tšekistä ja Venäjältä. Kriittisimmin suhtautuvat Ukrainasta, Meksikosta, Yhdysvalloista ja Unkarista tulevat opiskelijat.

Suomea opiskelumaana ja suomalaista korkeakouluaan suosittelisi muille 83,9 prosenttia vastanneista: eurooppalainen keskiarvo oli 80,5, ja kaikkien tutkimusmaiden keskiarvo 79,1 prosenttia.

Opiskelijoiden tyytyväisyyttä mitattiin neljässä pääosiossa eli opiskelussa, elämisessä ja asumisessa, tukipalveluissa ja opiskelun aloittamiseen liittyvissä tukipalveluissa.

Opiskeluolot ja Suomi maana saavat kiitosta

Erityisen tyytyväisiä opiskelijat ovat korkeakoulujen opiskeluolosuhteisiin ja -ympäristöön kuten kirjastoihin, luentosaleihin, laboratorioihin, tietokoneluokkiin, IT-palveluihin ja tukipalveluihin. Myös Suomi maana saa kiitosta turvallisuuden ja yhteiskunnallisen vakautensa ansiosta.

Korkeakoulujen tapa ottaa uudet opiskelijat hoiviinsa ylittää kansainvälisen keskitason, ja saa siksi myös kiitosta opiskelijoilta. Kansainvälisten toimistojen henkilökunta ja asumispalvelut toimivat nekin erittäin hyvin.

Eniten kritiikkiä ura- ja rekrytointipalveluista sekä elinkustannuksista

Enemmän huolta herättävät työllistymiseen liittyvät palvelut ja mahdollisuus löytää töitä valmistumisen jälkeen. Myös Suomen kalleus asumismaana saa tutkimuksessa kielteistä palautetta: kansainvälisen keskiarvon perusteella tämä on ulkomaisten opiskelijoiden mielestä suurin yksittäinen ongelma.

Tulokset heijastavat sitä, että monet opiskelijat hakevat Suomesta vaihtovuosikokemuksen tai tutkinnon suoritettuaan myös työpaikkaa.

– Opiskelijoiden tarve saada uraneuvontaa, löytää jalansija Suomesta työskentelymaana ja ehkä myös kotimaana on uusi haaste korkeakouluille ja erityisesti myös suomalaiselle työelämälle, toteaa CIMOn johtaja Pasi Sahlberg.

Suomessa yli 20 000 kansainvälistä opiskelijaa

Suomalaiset korkeakoulut ovat kansainvälistyneet ripeästi, mutta silti niissä on kansainvälisiä opiskelijoita vähemmän kuin OECD-maissa keskimäärin. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa opiskeli vuonna 2009 yli 14 000 kansainvälistä opiskelijaa tutkintoon johtavassa koulutuksessa ja lähes 9 000 vaihto-opiskelijaa. Eniten tutkinto-opiskelijoita tulee Kiinasta ja Venäjältä; vaihto-opiskelijoiden tyypillisiä kotimaita ovat Saksa, Ranska, Espanja ja Italia.

Opiskelijoita motivoi tutkinnon ohella ennen kaikkea mahdollisuus löytää itselleen koulutustaan vastaavaa työtä joko kansainvälisiltä markkinoilta tai Suomesta.

– Tämä opiskelijoiden tarve on ymmärrettävä. Yksittäinen korkeakoulu ei voi kuitenkaan tässä asiassa toimia tuloksellisesti ilman ympäröivän liike-elämän, teollisuuden ja palveluelinkeinon ymmärrystä siitä, että korkeakouluista valmistuu jatkuvasti erityistä kulttuurista pääomaa omaavaa ammattilaisia, joita kansainvälisesti toimivien yritysten olisi hyvä rekrytoida palvelukseensa, Sahlberg sanoo.

Selvitys antaa korkeakouluille perustan parantaa opetusta ja opiskelijapalveluita

Selvityksen tulokset antavat tutkimukseen osallistuneille korkeakouluille näkymän siihen, missä asioissa niiden on tarpeen parantaa opetustaan ja opiskelijapalveluitaan. Se ei tuota ranking-tietoa yksittäisestä maasta eikä korkeakoulusta.

Selvitys perustuu viime vuoden marras-joulukuussa tehtyyn Internet-pohjaiseen kyselyyn, johon osallistui kandidaatti-, maisteri- ja tohtoritason vaihto- ja tutkinto-opiskelijoita. Kaikkiaan kyselyyn vastasi liki 158 000 kansainvälistä opiskelijaa; suomalaisissa korkeakouluissa heistä opiskeli 6 441.

Mukana oli korkeakouluja Alankomaista, Britanniasta, Hongkongista, Irlannista, Italiasta, Kanadasta, Luxemburgista, Ruotsista, Saksasta, Suomesta ja Yhdysvalloista. CIMOn teettämän selvityksen kaltaisia maakohtaisia tietopaketteja kerryttivät ainakin Ruotsi, Saksa ja Hollanti.

Itse selvityksen teki englantilainen konsulttiyritys The International Graduate Insight Group.

Lisätiedot

Johtaja Pasi Sahlberg / CIMO

Toimialajohtaja Juha Ketolainen / CIMO

Median kontaktointi Jaanaliisa Kuopan kautta.

The International Graduate Insight Group

CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganiaatio. Sen tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. CIMO toteuttaa vaihto-, harjoittelu- ja apurahaohjelmia ja vastaa Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä Kulttuuri- ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmien tiedottamisesta. Lisäksi CIMO edistää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa.

Mediatiedotteet 2010