mediatiedotteet_palvelut_sivu260x262px_MH.jpg

Kuva: Merja Hannikainen

Mediatiedotearkisto

Mediatiedotteet

Mediatiedotteet 2012

Tiedotusvälineille 10.2.2011

Tero Saarinen Company ja Backlight-valokuvatapahtuma näkyvästi esillä Brysselissä

Tero Saarinen Companyn tanssituotanto Borrowed Light ja valokuvatapahtuma Backlight ovat mukana Culture in Motion -konferenssissa, joka kokoaa helmikuun puolivälissä Brysseliin onnistuneita esimerkkejä EU:n tukemasta kulttuuriyhteistyöstä. Konferenssissa esitellään mm. EU:n Kulttuuri-ohjelmasta ja sen edeltäjästä Kulttuuri 2000 -ohjelmasta rahoitusta saaneita hankkeita alan päätöksentekijöille ja muille kulttuurialan toimijoille. Esillä on kaikkiaan 28 hanketta. Suomalaisedustus on hyvä, sillä suomalaisia toimijoita on mukana myös muista Euroopan maista koordinoiduissa hankkeissa.

”Brysseliin kutsuttujen suomalaisvetoisten hankkeiden vahvuutena on ollut toiminnan jatkuvuus, mikä on tämänkertaisen konferenssin teema”, kertoo vastaava asiantuntija Hanna Hietaluoma-Hanin Kulttuuri-ohjelman suomalaisena yhteyspisteenä toimivasta CIMOsta. Hankkeet ovat näkyvästi esillä myös Euroopan komission julkaisemassa konferenssijulkaisussa.

EU-tuki on tuonut kansainvälistä näkyvyyttä

Tero Saarinen Companyn maailmanmaineeseen noussut tanssituotanto Borrowed Light sai EU:n Kulttuuri 2000 -ohjelman tukea vuonna 2004, minkä jälkeen teos on kiertänyt kolmessa maanosassa ja yhdeksässä maassa. Toukokuussa Borrowed Light nähdään pitkän tauon jälkeen myös Suomessa: Turussa osana kulttuuripääkaupunkivuoden ohjelmistoa ja Helsingissä Suomen Kansallisteatterissa.

Tamperelainen Valokuvakeskus Nykyaika on luotsannut kansainvälistä valokuvatapahtumaa jo vuodesta 1987. Backlight sai ensimmäistä kertaa EU-tukea vuonna 1999, mistä lähtien se on sekä suunniteltu että toteutettu aidosti eurooppalaisena yhteistyönä. Viimeisin Backlight 08 Tickle Attack levittäytyi samanaikaisesti neljään eri maahan, 13 galleriaan ja museoon. Hanke jatkui vuonna 2009 satelliittinäyttelyillä sekä suurella kokoavalla näyttelyllä Puolassa.

Konferenssissa valmistellaan myös seuraavaa Kulttuuri-ohjelmaa

Culture in Motion -konferenssi järjestetään nyt kolmatta kertaa. Se on Euroopan komission suurin yksittäinen tapahtuma, jolla se tuo esiin tukemiaan hankkeita ja näiden tuloksia. Tämänkertaiseen konferenssiin kutsutuista hankkeista 17:ää EU on tukenut Kulttuuri-ohjelmasta (2007–2013) tai Kulttuuri 2000 -ohjelmasta (2000–2006). Kaikkiaan ohjelmista on tuettu yli 2300 hanketta. Konferenssin yhteydessä järjestetään myös erillinen keskustelutilaisuus, joka liittyy vuonna 2014 käynnistyvän seuraavan kulttuuriohjelman suunnitteluun. Konferenssiin odotetaan yli 600 osallistujaa eri puolilta Eurooppaa.

Lisätietoja:

EU:n Kulttuuri-ohjelma

vastaava asiantuntija Hanna Hietaluoma-Hanin

Kulttuurin yhteyspiste / CIMO

Tero Saarinen Company

toiminnanjohtaja Iiris Autio, puh. 040 589 2400

Backlight-valokuvatapahtuma

projektimanageri Ulrich Haas-Pursiainen, puh. 050 570 6713

Culture in Motion Conference

Culture in Motion 15.-16.2.2011, Bryssel

Konferenssijulkaisu Culture in Motion. The Culture Programme 2007–2013

Euroopan unionin kulttuurin puiteohjelma vuosille 2007–2013 on nimeltään KULTTUURI. Ohjelma on tarkoitettu taide- ja kulttuuriperintöalan organisaatioille ja siitä myönnetään tukea eurooppalaisena yhteistyönä toteutettaville kulttuurialan hankkeille vuosittaisten hakukierrosten kautta. Kulttuuri-ohjelman koko seitsenvuotisen ohjelmakauden budjetti on yli 400 miljoonaa euroa.

CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganiaatio. Sen tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. CIMO toteuttaa vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaa Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä Kulttuuri- ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmien tiedottamisesta. CIMO edistää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa.

Mediatiedotteet 2010