mediatiedotteet_palvelut_sivu260x262px_MH.jpg

Kuva: Merja Hannikainen

Mediatiedotearkisto

Mediatiedotteet

Mediatiedotteet 2012

Tiedotusvälineille 2.5.2011

Viidettä Comenius-viikkoa juhlitaan kouluissa ympäri Suomea 2.-9.5.2011

Tänä vuonna vietetään viidettä Euroopan laajuista Comenius- ja eTwinning-viikkoa, jonka aikana koulut kaikissa ohjelmaan osallistuvissa maissa järjestävät erilaisia tapahtumia laajallekin yleisölle. Comenius-viikko on syntynyt Euroopan komission aloitteesta, ja se päättyy 9.5. juhlittavaan Eurooppa-päivään. Viikon tavoitteena on lisätä ohjelman tunnettuutta sekä esitellä ohjelman hankkeita sekä niiden tuloksia.

Kouluissa tapahtumia luontopolusta näyttelyihin

Suomessa Comenius-viikko on valtakunnallinen tapahtuma, jonka aikana ohjelmassa mukana olevat oppilaitokset järjestävät muun muassa Comenius-luontopolun, näyttelyitä koulujen omista yhteistyöhankkeista sekä Comenius-kahvilan. CIMO ja Lounais-Suomen aluehallintovirasto järjestävät Turussa 3.5.2011 kulttuurien välistä vuorovaikutusta ja sen edistämistä käsittelevän teematapaamisen, jonka tavoitteena on lisätä ja välittää tietoa siitä, miten kansainvälinen yhteistyö on vaikuttanut suomalaisissa kouluissa. Lisäksi CIMO ja Opetushallitus ovat järjestäneet ”Yhdessä opimme” – kuvakertomus- ja videokilpailun kaikille Comenius- ja eTwinning-kouluille. Voittaja julkistetaan viikon päätteeksi Eurooppa-päivänä 9.5.2011. Kertomusten parhaimmistoa julkaistaan CIMOn ja OPHn verkkosivuilla.

Lisätietoja Comenius-viikosta ja -ohjelmasta:

Tytti Voutilainen, CIMO
Puh. 0207 868 560
tytti.voutilainen@cimo.fi
www.cimo.fi/comeniusviikko

Comenius-viikon tapahtumat Suomessa: www.cimo.fi/ohjelmat/comenius/comeniusviikko/tapahtumat

Euroopan komission Comenius-viikon verkkosivu:
www.comeniusweek.eu

Lisätietoja ohjelmasta:
www.cimo.fi/ohjelmat/comenius

Comenius on osa Euroopan unionin Elinikäisen oppimisen ohjelmaa. Comeniuksen kohderyhmänä ovat kouluopetuksessa olevat oppilaat esikouluista toisen asteen loppuun saakka. Ohjelma on tarkoitettu kaikille kouluyhteisöön kuuluville: oppilaille, opettajille ja muulle opetusalan henkilöstölle. Ohjelmassa tuetaan oppilaitosten projektiyhteistyötä, yksilöllistä liikkuvuutta sekä verkostoitumista. Tavoitteena on tutustuttaa oppilaat ja koulun henkilökunta toisiin Euroopan maihin ja erilaisiin kulttuureihin sekä toimintatapoihin. Comenius-ohjelmaa hallinnoi Suomessa CIMO.

CIMO on opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalalla toimiva kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön asiantuntija- ja palveluorganisaatio, jonka tehtävänä on edistää suomalaisen yhteiskunnan kansainvälistymistä koulutuksen, työelämän ja kulttuurin alueilla sekä nuorison keskuudessa. CIMO toteuttaa vaihto- ja apurahaohjelmia ja vastaa Euroopan unionin koulutus- ja nuoriso-ohjelmien kansallisesta toimeenpanosta sekä Kulttuuri- ja Kansalaisten Eurooppa -ohjelmien tiedottamisesta. CIMO edistää Suomen kielen ja kulttuurin opetusta ulkomaisissa yliopistoissa.

Mediatiedotteet 2010