Muualla verkossa

Tutustu muiden virastojen asiakirjoihin Valtiokonttorin NETRA-sivulla

Netra-sivut Valtiokonttorissa

Suunnittelun ja seurannan asiakirjat eli ns. NETRA-sivu

Tämän sivun sisällöntuottaja on Opetushallitus. (Vuoden 2016 loppuun asti CIMO.)

Viraston tulosohjaukseen liittyvät suunnitelma- ja seurantatiedot näkyvät alla olevista asiakirjoista. Ne on ryhmitelty tulosohjausasiakirjoihin sekä muihin suunnittelun ja seurannan asiakirjoihin. Tulosohjausasiakirjat on edelleen jaoteltu suunnitelmiin ja seurantatietoihin. Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat ovat joko suunnitelmia, arviointeja ja selvityksiä tai muita asiakirjoja.

Valtion tulosohjauksen keskeisimpiä suunnitelmia ovat tulossopimukset ja Eduskunnan päättämä talousarvio. Seurantatiedoista keskeisimmät ovat tilinpäätös, varsinkin siihen kuuluva toimintakertomus, ja ministeriön antama kannanotto tilinpäätökseen ja toimintakertomukseen.

Tulosohjausasiakirjat
Suunnitelmat | Seurantatiedot | Toimintakertomus | Tilinpäätös

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat
Suunnitelmat | Arvioinnit ja selvitykset | Muut

Anna palautetta sivun sisällöstä

Tulosohjausasiakirjat

Suunnitelmat

Ministeriön ja CIMOn välinen tulossopimus
Tulossopimus on viraston ja ministeriön välinen sopimus alkavan vuoden toiminnallisista tavoitteista myönnettävien määrärahojen puitteissa.

Seurantatiedot

Tilinpäätös

Tiliviraston tilinpäätös sisältää toimintakertomuksen, tilinpäätöslaskelmat ja liitteet.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tilinpäätöskannanotto

Toimintakertomus:

Sivun alkuun

Muut suunnittelun ja seurannan asiakirjat

Myös seuraavia asiakirjoja tehdään suunnittelu- ja seurantaprosessin aikana. Ne ovat luonteeltaan enemmän viraston omia ehdotuksia ja suunnitelmia, eivätkä lopullisia ministeriön vahvistamia asiakirjoja. Näiden joukossa ovat myös Valtiontalouden tarkastusviraston tekemät tarkastuskertomukset sekä viraston tekemät ja teettämät arvioinnit ja selvitykset.

Suunnitelmat

CIMOn toiminta- ja taloussuunnitelma.

Toiminta- ja taloussuunnitelmassa (TTS) esitetään viraston toiminnan painopisteet ja taloudelliset tiedot 4-vuotisena TTS-kautena. TTS on viraston itsensä laatima ennakkosuunnitelma, eikä sen sisältöjä vahvisteta ministeriössä.

Arvioinnit ja selvitykset

Muut asiakirjat

  • Energiatehokkuussuunnitelma (2012): pdf
  • Henkilöstöstrategia (2011-2015): pdf
  • Ympäristöohjelma (2011): pdf

Sivun alkuun