Tilaisuuksien materiaalit - yleissivistävä koulutus

Ohjeita hakijalle

Tukikelpoisia hakijoita ovat opetusalan täydennyskouluttajat sekä muut alan erityisasiantuntemusta edustavat organisaatiot. Avustusta ei voida myöntää hakijaorganisaatioiden oman henkilöstökoulutuksen rahoittamiseen.

Hakuaika täydennyskoulutuksen järjestäjille päättyi 20.4.2012. Hakijoita pyydetään tutustumaan ehdotuspyyntöön ja hakuohjeeseen ennen hakemuksen täyttämistä.

Hakemus palautetaan kolmena kappaleena (yksi alkuperäinen ja kaksi kopiota) 20.4.2012 mennessä (postileima riittää) osoitteeseen:


CIMO
Koulu Euroopassa - Eurooppa koulussa -ohjelma / Tiina Karro
PL 343
00531 Helsinki