Erasmus+ -ohjelma nuorisoalalle: Youth in Action 2014-2020

EU:n uusi ohjelmakausi käynnistyi vuonna 2014. Youth in Action 2014-2020 sivut löytyvät tästä.


Youth in Action 2007-2013

Nämä sivut sisältävät tietoa vanhasta, vuonna 2013 päättyneestä Youth in Action -ohjelmasta. Sivujen tiedot koskevat vuoden 2013 loppuun mennessä myönnettyjä tukia.

Vuoden 2014 alusta voimaan tulleen Erasmus+ -ohjelman (2014-2020) nuorisoalan Youth in Action -sivut löytyvät tästä.

Youth in Action -ohjelma tukee koulun ulkopuolista oppimista

Euroopan unionin nuorisotoimintaohjelma Youth in Action tarjoaa nuorille mahdollisuuden vaikuttaa omaan elinympäristöönsä, hankkia kansainvälisiä kokemuksia ja toimia yhteistyössä muiden nuorten kanssa Suomessa ja muualla Euroopassa.

Ohjelma tukee nuorten oppimista vapaa-ajalla ja arjessa. Ohjelmaan osallistumalla nuoret oppivat käytännön tekemisen ja kokemisen kautta esimerkiksi kansalaistaitoja, erilaisuuden ymmärtämistä sekä aloitteellisuutta ja itsevarmuutta.

Nuoret ovat projekteissa aktiivisia toimijoita: he osallistuvat päätöksentekoon, suunnitteluun, toteuttamiseen ja arviointiin. Hankkeet vahvistavat nuorten aktiivistakansalaisuutta ja osallistumista yhteiskunnalliseen päätöksentekoon.

Monipuolista toimintaa yhdessä muiden nuorten kanssa

Youth in Action -ohjelmassa on useita erilaisia toimintoja, jotka on esitelty lyhyesti alla olevassa taulukossa. Yksittäinen henkilö ei voi hakea ohjelmasta apurahaa, vaan kaikki hankkeet toteutetaan yhteistyössä.

Tarkempia tietoja toiminnoista löytyy toimintokohtaisilta alasivuilta sekä ohjelmaoppaasta. Toiminnon nimen perässä suluissa on alaohjelman numero.

Toiminto Mitä tehdään? Osallistujat
Nuorten ryhmätapaaminen (1.1 ja 3.1**) Kansainvälinen nuorten yhteinen projekti Ryhmä 13-25 (-30) -vuotiaita* ja ryhmänvetäjä
Nuorisoaloite (1.2) Nuorten projekti omassa lähiympäristössä Vähintään neljä 15-30 -vuotiasta ja hyvä idea
Nuorten demokratiahanke (1.3) Nuorten osallisuutta lähiympäristössä ja kansainvälisesti Ryhmä 13-30 -vuotiaita ja tahtoa vaikuttaa
Eurooppalainen vapaaehtoispalvelu (2.1) Kansainvälinen vapaaehtoisjakso Lähettävä ja vastaanottava taho, (16-) 18-30-vuotias* vapaaehtoinen
Nuorten parissa toimivien koulutus ja verkostoituminen (4.3 ja 3.1**) Ammatillista kehittymistä kansainvälisesti Nuorten parissa toimiva ja halua oppia, jakaa, suunnitella tai verkostoitua
Nuorten ja nuorisopolitiikasta vastaavien tapaamiset (5.1) Nuorten ja päättäjien välistä vuoropuhelua Ryhmä 15-30 -vuotiaita ja sanottavaa päättäjille

* Suluissa olevat ikäryhmät voivat osallistua toimintoihin erityistapauksissa

** Alaohjelma 3.1: Nuorten ryhmätapaamiset ja nuorten parissa toimivien koulutus- ja verkostoitumishankkeet Euroopan unionin naapurimaiden kanssa

Kenelle ohjelma on tarkoitettu?

Ohjelma on tarkoitettu pääasiassa 15–28-vuotiaille nuorille ja kaikenikäisille nuorten parissa toimiville. Ikärajat vaihtelevat toiminnoittain, ja joissakin tapauksissa ohjelmaan voivat osallistua myös 13–14-vuotiaat ja 29–30-vuotiaat nuoret. Tarkista toimintokohtainen ikäraja ohjelmaoppaasta tai toimintokohtaiselta alasivulta. Ohjelma pyrkii erityisesti tavoittamaan muita heikommassa asemassa olevat nuoret.

Yleishyödyllisille organisaatioille kuten järjestöille tai kuntien nuorisotoimille Youth in Action
-ohjelma tarjoaa koulutusta, työkaluja ja kansainvälisiä kontakteja. Ohjelma tukee eurooppalaista nuorisoalan yhteistyötä ja kokemusten vaihtoa. Hankkeet tuovat lisäväriä ja piristystä organisaatioiden jokapäiväiseen toimintaan.

Toimintaa Suomessa tai kansainvälisessä yhteistyössä

Ohjelmasta tuetaan sekä kansainvälisiä että kansallisia nuorisohankkeita. Kaikki hankemuodot voi toteuttaa kansainvälisessä yhteistyössä muiden maiden nuorten kanssa, vaikka hankkeeseen ei matkustusta sisältyisikään.

Tuen määrä

Tukisummat määräytyvät pääsääntöisesti hankkeen keston ja osallistujamäärän mukaan. Tarkemmat tiedot tuen määräytymisestä löytyvät toimintokohtaisilta sivuilta ja ohjelmaoppaasta. On hyvä muistaa, että hanketuki ei voi kattaa kaikkia hankkeen kustannuksia. Tästä syystä on hyvin tärkeää suunnitella jo hankkeen alkuvaiheessa, miten hankkeen omarahoitusosuus katetaan. Hankehakemuksen kannalta katsotaan myönteiseksi, että hakijan omarahoitusosuus kootaan yhdessä ja siten, että mahdollisimman monet hyötyvät siitä.

Ohjelmasta voi hakea rahallista erityistukea, jolla mahdollistetaan muita heikommassa asemassa olevien nuorten osallistuminen hankkeisiin. Tuki voi liittyä mm. avustavien henkilöiden kustannuksiin, nuorten tukemiseen, hankkeiden valmisteluun tai passi-, viisumi- tai rokotuskustannuksiin.